Einen Anruf bestellen

Спасибо за заявку,
в ближайшее время с Вами свяжутся!

Informatie over gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Kalita-goud

Štěpánská 615/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel.: +3197010282136

mail@kalita.gold

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. Het beschermen van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens hieronder.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uzelf te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt geopend, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de ophaling bevat, de hoeveelheid verzonden gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) en de ophaaldocumenten.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod te waarborgen. Dit dient overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen te beschermen bij de correcte presentatie van ons aanbod, dat overheerst in het kader van een evenwicht van belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners aangeboden in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in formulieren die voor dit doel op deze website worden verstrekt, verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in dit privacybeleid beschreven contactoptie.

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTVERWERKING, CONTACT MET EN HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Met het oog op contractverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG verzamelen wij persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons meedeelt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, aangezien wij in deze gevallen de gegevens voor contractverwerking nodig hebben en wij de bestelling niet zonder hun vermelding kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoervormen.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende delen van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van de overeenkomst, uw gegevens worden beperkt voor verdere verwerking en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft verder gebruik te maken van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. een AVG of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Legacy-systeem

Wij gebruiken merchandise management systemen van externe dienstverleners voor order- en contractverwerking. Onze dienstverleners zijn bezig met orderverwerking voor ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in dit privacybeleid beschreven contactoptie.

2.2 Klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, aangezien wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het klantaccount te openen en u de opening van het account niet kunt voltooien zonder hun vermelding. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoervormen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking en verwerking van uw vragen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG.

Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel in het klantaccount. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk verwijst naar het verdere gebruik van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, 1 lit. een AVG of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact opnemen

In het kader van klantcommunicatie verzamelen we verlichting om uw vragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG als u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt bij contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier, live chat tool of e-mail). Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen absoluut de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken.

Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoervormen. Na de volledige verwerking van uw verzoek worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. een AVG verder gebruikt of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDVERWERKING

Voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG, geven wij uw gegevens door aan de verzendende dienstverlener in opdracht van de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen.

3.1 Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het verwerken van betalingen in onze online shop werken we samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

3.2 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van orderverwerking, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.

Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder b), AVG. De betalingsdienstaanbieders verzamelen ten dele de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing.

Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in dit privacybeleid beschreven contactoptie.

3.3 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens die zij gebruiken samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerker met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, ondersteuning van boekhouding).

Dit dient overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude of efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een evenwicht van belangen overheersen, te beschermen.

4. RECLAME PER E-MAIL, POST

4.1 E-mailadvertenties met abonnement op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit. een AVG. Uitschrijven van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door middel van een bericht naar de onderstaande contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

Na het afmelden verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van de ontvanger, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

4.2 Verzending nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook namens ons door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in dit privacybeleid beschreven contactoptie.

4.3 Postreclame en uw recht om bezwaar te maken

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een evenwicht van belangen, te beschermen in een promotieadres aan onze klanten overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie te sturen.

5. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

5.1 Algemene informatie

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we technologieën op verschillende pagina's, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u bezoekt (persistente cookies).

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagen functie) zijn verplicht. Via deze technologieën, IP-adres, tijd van bezoek, apparaat en browser informatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van de winkelwagen) verzameld en verwerkt. Dit dient in het kader van een evenwicht van belangen voornamelijk legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijvoorbeeld om toestemming te bewijzen voor de verwerking van uw persoonsgegevens), webanalyse en online marketing. Verdere informatie, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van dit privacybeleid.

We kunnen ook technologieën gebruiken die niet individueel in dit privacybeleid worden vermeld. Verdere informatie over deze technologieën, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, is te vinden op het Usercentrics platform.

Dit kan worden bereikt door te klikken op de vingerafdrukknop in de linker of linkerbenedenhoek van de pagina.

De cookie-instellingen voor uw browser zijn te vinden onder de volgende links:

Voor zover u geïnteresseerd bent in het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 liter een AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het privacybeleid of door te klikken op de vingerafdrukknop in de linker of rechter hoek van de pagina. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

6. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAME

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het einde van het gebruik van de respectieve technologie door ons worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de sectie "Cookies en andere technologieën".

Voor meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de individuele leveranciers, zie de individuele technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in dit privacybeleid beschreven contactoptie.

6.1 Gebruik van Google-diensten

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie over uw gebruik van onze website automatisch verzameld door Google Technologies wordt meestal verzonden naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisatie te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en daar ingekort.

Tenzij anders gespecificeerd in de individuele technologieën, wordt gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst die is gesloten voor de respectieve technologie tussen personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn overeenkomstig artikel 26 van de AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google-Analytics

Voor de websiteanalyse verzamelt en slaat Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browsergegevens en informatie over uw gebruik van onze website) waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Voor de optimale marketing van onze website hebben we de instellingen voor gegevensuitwisseling voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Google kan bijvoorbeeld toegang krijgen tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. De vrijgave van gegevens aan Google in het kader van deze instellingen voor de vrijgave van gegevens vindt plaats op basis van een aanvullende overeenkomst tussen verantwoordelijke partijen. We hebben geen invloed op de latere gegevensverwerking door Google.

Google-advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt bij het bezoeken van onze website de zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld, die automatisch wordt gebruikt door het verzamelen en verwerken van gegevens. (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browser informatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en maakt interesse gebaseerde reclame door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Gegevensverwerking daarbuiten vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent aangemeld, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om lijsten van doelgroepen te maken en te definiëren voor opmerkelijke cross-device.

Voor websiteanalyse en event tracking gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u onze website hebt benaderd via een advertentie van Google Ads. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijd van bezoek, apparaat en browsergegevens, evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op de nieuwsbrief) kunnen worden verzameld, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.

Google-lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijd van bezoek, apparaat en browsergegevens) verzameld door de scriptcode "Google Fonts", verzonden naar Google en vervolgens verwerkt door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

YouTube Video Plugin

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijd van bezoek, apparaat en browser informatie) verzameld via de YouTube video plugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, verzonden naar Google en vervolgens verwerkt door Google alleen als u een video afspeelt.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Krachtens deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens en in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser plugin, kunt u klikken op de volgende link om te voorkomen dat de verzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst: Deactivate Google Analytics.

Op uw apparaat wordt een opt-out cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

7. SOCIALE MEDIA

7.1 Gebruik van sociale plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, met behulp van de Shariff oplossing

Sociale knoppen van sociale netwerken worden gebruikt op onze website. Deze zijn alleen geïntegreerd in de pagina als HTML-links, zodat wanneer u onze website bezoekt, er geen verbinding is met de servers van de betreffende provider. Klik op een van de knoppen, de website van het betreffende sociale netwerk opent in een nieuw venster van uw browser.

7.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. een AVG aan de respectieve social media operator, bij het bezoeken van onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclame doeleinden, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.

Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platforms weer te geven die naar verluidt met uw interesses overeenkomen. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media operator, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit opzicht en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacybeleid van de aanbieders hieronder gekoppeld. Als u in dit opzicht nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

8. CONTACTOPTIES EN HUN RECHTEN

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

Recht op bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze rechtmatige belangen overwegend in het kader van een belangenafweging te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst. Als de verwerking voor direct marketing doeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u het recht om alleen bezwaar te maken indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na de uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen ten behoeve van de marketing is. Dit geldt niet. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze imprint.

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Informatie over gegevensbescherming
Door op de knop "Accepteren" te klikken, stemt u te allen tijde in met het gebruik van KALITA.GOLD cookies, derden en soortgelijke methoden om de website te optimaliseren en de juiste werking ervan, evenals met advertenties op basis van interesses weer te geven. Ook andere methoden die worden gebruikt om de website gemakkelijk aan te passen, anonieme statistieken te maken, informatie over uw gebruik van deze website en onze online advertenties te koppelen om transactiegegevens en andere klantcontacten te bestellen, of om gepersonaliseerde marketinginhoud op deze website en elders weer te geven. Klik op "Privacybeleid" om meer te weten te komen over hoe we uw gegevens gebruiken, wie onze partners zijn, waar u mee instemt, en uw recht om te allen tijde terug te roepen. Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de genoemde verwerkingsdoeleinden. U kunt uw toestemming hier weigeren of deze te allen tijde intrekken in uw privacybeleid.